ПРЕЗИДИУМ


Президиумот е главниот политичко-егзекутивен т.е. извршен орган на Партијата, којшто функционира како колективното претседателство. Президиумот е составен од 7 (седум) рамноправни членови со императивен мандат, делегирани од страна на ЦК и тие можат да бидат отповикани во секое време.

Членови на Президиумот на Левица се:


Димитар Апасиев (1983, Велес) – доктор на правни науки. Тој е долгогодишен политички активист на ДСП „Ленка“. Работи како доцент на Правниот факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Катедра за граѓанско право. Предава Римско право, Судскa реторика и Философија на правото.


Хактан Реџеп Исмаил (1988, Скопје) – магистранд на одделот по применета политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Долгогодишен активист и основач на „Движењето за социјална правда Ленка“, живее и работи во Скопје.


Борис Крмов (1981, Штип) – историчар на уметност. Има студирано историја на уметност со археологија. Работел од струка како ликовен критичар и теоретичар до градежен работник. Еден од поновите кадри формирани во Левица. Борец за социјална правда.


Јована Мојсоска (1992, Струга) – дипломирана на Факултет за безбедност и финансиска контрола. Основач и член на повеќе иницијативи за заштита на животните и животната средина.


Бранко Ристов (1986, Скопје) – дипломиран економист. Активист во бројни иницијативи. Советник на политичката партија Левица во општина Карпош.


Јован Крајевски (1995, Скопје) – инженер по компјутерски науки. Активист за работничка и социјална правда. Основач на електронското гласило „Антропол“.


Гораст Муратовски (1994, Скопје) – математичар и програмер. Активист за работничка и социјална правда. Основач на електронското гласило „Антропол“.

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e