Monthly Archives: ноември 2015


Најубавите денови се: Деновите кои сеуште не сме ги доживеале. (Назим Хикмет) Во една класична социолошка дефиниција синдикат е организација на работници која се залага за зачувување и унапредување на условите за работа. Но дали тоа е доволно широк делокруг на оваа, пред се`, социјална институција? Дали не е малку […]

Какви синдикати ни се потребни?


Во четврток, 26 ноември, во 12.30 часот Иницијативниот одбор на „Левица“ ќе одржи прес конференција пред Генералната дирекција на Управата за јавни приходи, која се наоѓа во близина на Народната Банка на Македонија. Повод за прес конференцијата е тивкото престанување со објавувањето на извештаите за годишните даночни пријави од страна […]

Покана за прес – УЈП да не затајува податоци за ...


Блогерот Киберкотле пред некој ден нè поздрави и ни постави неколку прашања. Неговиот текст може да се прочита на следниот линк. Уште еднаш му се заблагодаруваме, и во продолжение ги даваме нашите одговори. „Тоа ме доведува до првото прашање а тоа е на кој начин планирате да ја креирате програмата […]

Одговори на прашањата од блогерот КиберкотлеРепублика Македонија е секуларна држава според нејзиниот устав. Спроведувањето на религиска пропаганда во училиштата се коси со секуларната уставна определба на државата. Во оваа држава религиозната определба е по слободна волја при што секој има право на своја определба, а сите сме должни туѓата определба да ја почитуваме и прифатиме. […]

Реакција по повод т.н. „марш на ангелчињата“ во Битола


Во вторник, 17 ноември, во 12.30 часот ЛЕВИЦА ќе поднесе предлог за измена на Законот за политички партии до Собранието на Република Македонија. Со предлог измената на Законот за политички партии ќе се бара од пратениците од сите политички партии во Собранието да предложат измена на овој закон во делот […]

Покана за прес – Поднесување предлог за измена на Законот ...


Изразуваме сочувство и солидарност со Парижани и жителите на Бејрут и сите кои страдаа во вчерашните терористички напади во овие две земји. Коренот на ваквите терористички напади лежи во империјализмот, кој во склад со своите економско-финансиски интереси експлоатира цели региони и народи, со што продуцира сиромаштија и економски нееднаквости кои […]

Солидарност со жителите на Париз и Бејрут