Daily Archives: ноември 24, 2015


Република Македонија е секуларна држава според нејзиниот устав. Спроведувањето на религиска пропаганда во училиштата се коси со секуларната уставна определба на државата. Во оваа држава религиозната определба е по слободна волја при што секој има право на своја определба, а сите сме должни туѓата определба да ја почитуваме и прифатиме. […]

Реакција по повод т.н. „марш на ангелчињата“ во Битола