Daily Archives: ноември 25, 2015


Во четврток, 26 ноември, во 12.30 часот Иницијативниот одбор на „Левица“ ќе одржи прес конференција пред Генералната дирекција на Управата за јавни приходи, која се наоѓа во близина на Народната Банка на Македонија. Повод за прес конференцијата е тивкото престанување со објавувањето на извештаите за годишните даночни пријави од страна […]

Покана за прес – УЈП да не затајува податоци за ...


Блогерот Киберкотле пред некој ден нè поздрави и ни постави неколку прашања. Неговиот текст може да се прочита на следниот линк. Уште еднаш му се заблагодаруваме, и во продолжение ги даваме нашите одговори. „Тоа ме доведува до првото прашање а тоа е на кој начин планирате да ја креирате програмата […]

Одговори на прашањата од блогерот Киберкотле