Daily Archives: октомври 9, 2016


Положбата на младиот човек во нашиот град веќе долго време е на незавидно ниво, имено покрај економската зависност и социјалната изолираност, младиот човек во Кавадарци се соочува со потполна културна стагнација. Во нашиот град едноставно не постои институција која би ги задоволувала и развивала културните потреби на младите во него, […]

Левица Кавадарци: Културната стагнација кај младите мора да престане