Monthly Archives: март 2018


По повод проблемот со снабдување на лекови од позитивната листа на ФЗОМ, важно е да се истакне следново. Површно е проблемот да се лоцира единствено во грижата на аптеките за својот профит, а недоволното водење грижа за здравствените потреби на граѓаните. Систем во кој носители на малопродажбата на лекови се […]

Реакција за проблемот со снабдување на лекови од позитивната листа ...


Ne si parti me orientim klasor, mbietnike dhe internacionale, e cila ka anëtarë nga të gjitha bashkësitë etnike, vazhdimisht angazhohemi dhe mbështesim zgjerimin dhe avansimin e të drejtave të të gjitha bashkësive etnike. Çdo qytetar, pa dallim përkatësie etnike, duhet të ketë lirinë që të drejtat dhe interesin ekonomik ti […]

Qëndrimi i së Majtës për ligjin e dygjuhsisë


Ние, како класно ориентирана, надетничка и интернационалистичка партија, која има членови од сите етнички заедници, секогаш се залагаме и го поддржуваме проширувањето и зголемувањето на правата на сите заедници. Секој граѓанин, без разлика на етничката припадност, треба да ја има слободата своите права и економски интереси да ги остварува на […]

Став на Левица за законот за двојазичностЗдравствениот систем е поставен на погрешни темели, во обид да се копира логиката на слободниот пазар. Практичарите, на кои капитацијата им е единствен извор на приход и зависат од бројот на пациенти во нивната ординација, се приморани да ја стават етиката и професионалноста во заден план и да се борат […]

Реакција за интрахоспиталните инфекции