Daily Archives: април 3, 2018


Постојано слушајќи за најавеното намалување на цените на лековите, сигурно многумина граѓани беа непријатно изненадени кога за нивните лекови на товар на ФЗОМ пример за хиперплазија на простата или за повишен очен притисок, требаа да платат износи многукратно поголеми од досегашните. Треба на сите да им биде јасно дека овој […]

Намалување на цената на лекови