Daily Archives: април 23, 2018


Иако владата на СДСМ еуфорично најави дека не постои опасност за губење на УНЕСКО статусот на Охридско езеро, таа одбива да ја спроведе главната препорака на Реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО: воведување на мораториум на сите крајбрежни и урбани трансформации во Охридскиот регион. Дополнително, на една од седниците на Владата […]

Опасноста по Унеско статусот на Охридско езеро сè уште не ...


По којзнае кој пат се увиде дека државата не е сервис на граѓаните, туку на приватниот капитал. Но кога тоа го оправдува токму со интересите на граѓаните, тоа за граѓаните не е само штетно туку и понижувачко. Кога веќе стручната комисија утврдила нестручност при работењето, како може судот да просуди […]

Реакција за случајот со „Санте Плус“