Daily Archives: септември 7, 2018


На 84-тата седница на Владата на РМ, беше донесена Одлука со која Владата го задолжи Министерството за финансии на РМ, да издвои 80 милиони денари од тековната буџетска резерва, кои средства ќе бидат ставени на располагање на Собранието на РМ како овластен предлагач на референдумот кој ќе се одржи на […]

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ: Незаконски доделени буџетски средства на парламентарните партии ...


Propaganda për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO kryesisht bazohet mbi dy themele të rrejshme: miti për “përfitim ekonomik” dhe miti për “shpëtimin e shtetit” Bërthama e mitit të parë është se anëtarësimi në NATO, Maqedonisë do ti sjellë përparim ekonomik dhe shoqëror. Megjithatë përfaqësuesit e kësaj propagande sikur harojnë të […]

Nato as nën emrin kushtetues