Daily Archives: ноември 6, 2018


  Одлуката да се вклучат психолози во системот на здравствена заштита сама по себе е за поздрав.  Но често се случува добри парцијални мерки да се воведуваат во неправеден и неорганизиран систем (каков што е овој) при што испаѓа дека мерките биле лоши уште од почетокот, а со тоа се […]

Анализа на сектор-здравство во однос на одлуката психолозите да се ...