Daily Archives: ноември 20, 2018


Долгогодишното трупање на проблемите во здравството и немање на политичка волја, но и визија за решавање на истите кулминираше со протест пред ФЗОМ на здравствените работници, општи и лекари стоматолози. Политиката на казни која ја наметна ФЗОМ не вроди со подобрување на квалитетот на дадената здравствена заштита туку имаше за […]

Вештачкото пропаѓање на јавното здравство за да се понуди „решение“ ...