Monthly Archives: декември 2018


  Денес во отсуство на дебата ја видовме вистинската цел на оваа Влада, а тоа е комплетна приватизација на здравството преку градење на јавно-приватни партнерства со приватни поединци кои вршат здравствена дејност. Министерот за здравство во одржаната прес-конференција јасно потенцираше дека „границата помеѓу јавното и приватното здравство мора да се […]

Реакција – Детска кардиохирургија