Monthly Archives: февруари 2019


Се чувствуваме должни да ја разјасниме оваа непријатна и тензична ситуација проследена со ниски манипулации и обвинувања, која особено го засегна поширокото членство на Левица. Јавните обвинувања за обиди Партијата да се трансформира во сателит на ВМРО-ДПМНЕ, се ништо повеќе од евтин обид да се подрие борбата против штетните политики […]

НЕ ДОЗВОЛУВАМЕ ИДЕЈАТА ЗА РАМНОПРАВНО ОПШТЕСТВО ДА ЗГАСНЕ ПОРАДИ ХИРОВИТЕ ...