Daily Archives: мај 1, 2019


Први мај претставува симбол на борбата на работниците против опресијата на државата и елитите, против бескруполозната легална експлоатација од капиталот, против современото наемно ропство кое ги обезличува трудот на сметка на врховната вредност – профитот. Гласот на осиромашените и угнетените не може да биде слушнат во институциите на либералната демократија, […]

Први Мај е симбол на борбата против легалната експлоатација на ...