Daily Archives: мај 30, 2019


Извештаите на Европската Комисија за напредокот за членство во ЕУ, за нашата либерална „експертска” јавност претставуваат екстерен испит за (не)исполнет успех. Авторитетот на оценувачот се смета за апсолутен, пред се’ поради неоспорното „знаење“ и „добродушност“ на ЕУ бирократите, просветлени од духот на европските „цивилизациски“ вредности. Според т.н. Копенхашки критериуми од […]

Извештај за напредокот на членството кон Европската неолиберална унија на ...