Daily Archives: октомври 25, 2019


Централен мотив за политичка акција на сите владејачки елити, во епохата на независна Република Македонија, беше да си обезбедат 100% од просторот за маневар во (од нив) создадената политичка организација на Републиката, НО притоа, за народот да не остават никаква можност за било каква реакција на тоа! Во денешната реалност […]

Поразените на патот кон ЕУ


Блокирањето на патот кон ЕУ претставува пораз на целиот политичкиот естаблишмент во државата. Тие, „поразените” и безидејни кои се собраа на таканаречена Лидерска средба, не можат да најдат решение, туку изговор пред народот и смисла за нивната понатамошна бесмислена политичка егизстенција во заробената Република!  Но, народот не беше поразен сега! […]

Незаинтересираноста на ЕУ за Македонија е пораз за владејачките елити!