Daily Archives: ноември 4, 2019


Нова еколошка катастрофа се заканува на Пелагонискиот крај, откако Министерството за економија објави неколку јавни повици за доделување концесии за геолошки истражувања на минерални суровини. Предмет на јавниот повик 3/2019 е доделување на концесија за детални енергетско геолошки истражувања, односно за ископ на јаглен во период од шест години. Станува […]

Владата иницира нова еколошка катастрофа во Пелагонија