Daily Archives: ноември 8, 2019


Откако анонимно беше пријавено за нови градежни активности во село Радожда (Струга), повторно поднесовме Барање за инспекциски надзор до три надлежни институции. На претходните две наши барања, добивме одговор дека се работи за нелегални градби со решение за отстранување на истите. Охридското езеро и неговите природни реткости се под директна […]

Поднесено барање за инспекциски надзор


Следнава порака ја добивме во инбокс: „Вработен во моја фирма, добива осум налози за извршување, сите заради неплатен паушал и судски трошоци во вредност од 1.000 ден. Значи осум паушала неплатени по 1000 ден се 8000 ден. Сега мојот вработен со чинот на извршување, треба да плати вкупно 92.000 ден. […]

Извршителите спроведуваат легализиран рекет врз обичните граѓани!