Daily Archives: ноември 20, 2019


Свесни сме дека медиумската слобода во држава каде постои социјална беда и класна раслоеност во комбинација со корумпирана и криминална владејачка елита, единствено се исполнува во слобода да се поткупи медиум, слобода да се поткупи автор, слобода да се купи мислењето на јавноста и истото да се обликува во корист […]

Медиумската слобода е сведена на слобода да се поткупат медиумите