Daily Archives: февруари 21, 2020


Продажба на хидропотенцијалот за производство на електрична енергија, во овој историски момент кога светот се бори за енергија од обновливи извори, која воедно е и чиста, еколошка енергија е директно загрозување на националните интереси на Републиката. Најавата за продавање на приватен инвеститор на клучниот државен ресурс – Чебрен и Галиште […]

Чебрен е стратешки национален ресурс – а не извор за ...