Стоп на војните за профит!


Итно отповикување на членството во воениот пакт НАТО и повлекување на сите војници од мисиите на НАТО, преку кои се окупираат територии на туѓи народи за интересите на трети држави!