Daily Archives: октомври 14, 2020


Деновиве, до нас пристигнуваат реакции и поплаки од страна на родители во врска со зачестена, преизнасилена и агресивно наметнувачката употреба на името Северна Македонија од страна на одделенски наставници на часовите со најмладите, како и корегирање и инсистирање истото име да го употребуваат и децата, односно учениците. Многу е веројатно […]

Агресивно се наметнува нелегитимното име врз учениците – наставниците се ...