Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Левица поднесе претставка до централен регистар поради наведено државјанство „Северна Македонија“

Графата за државјанство на овластените физички лица, во Тековна состојба на вистински сопственици на субјектите – документ кој го издава Централниот регистар на РМ, во континуитет се издава со пополнети зборови „Северна Македонија“ од страна на ЦР!?
Поради тоа, Левица побара во графата за државјанство во сите документи кои ги издава Централниот регистар зборовите „[Република] Северна Македонија“ да бидат заменети со зборот „МАКЕДОНСКО”.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА
06 мај, 2021

Најнови објави