Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Левица – Струга поднесе барање за инспекциски надзор за депонирање градежен шут

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ
Деновиве Левица поднесе Иницијатива за вршење вонреден инспекциски надзор поради депониран градежен шут на струшкото крајбрежје. Депонираниот градежен шут е во близина на запаленото подрачје со трска, за кое Левица поднесе кривична пријава против непознат сторител.
Охридското Езеро, како езеро кое по својата научна вредност е дел на природата со една или повеќе природни карактеристики и специфични, загрозени или ретки обележја, својства или форми и има посебна научна, културна, воспитно-образовна, духовна, естетска или туристичка вредност и функција е класифицирано како „заштитено подрачје – категорија III – Споменик на природата“. Врз основа на таквата класификација, со членот 76 ст. 3 се забрануваат било какви активности во спомениците на природата и во нивната непосредна близина со кои се загрозуваат неговите обележја и вредности.
Доколку овластениот инспектор за животна средина при вршење на инспекцискиот надзор утврди постоење на неправилности, бараме веднаш на физичкото лице да му изрече глоба за сторен прекршок.
Дополнително, доколку е можно да ги прошири наводите и констатира постоење на основано сомнение, го охрабруваме овластениот инспектор за животна средина, за настанот да поднесе и соодветна кривична пријава.
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ЛО СТРУГА
3 јули, 2021

Најнови објави