Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Претставници на Левица – Куманово, положија свеќе пред меморијалниот центар на АСНОМ во Пелинце

  Во Декларацијата на АСНОМ меѓу единаесетте члена се гарантира:
  • правото на еднаквост и рамноправност на граѓаните пред законите;
  • обезбедувањето на сите права на слободен национален живот на националните малцинства;

  • правото на слобода во вероисповедта и во совеста;
  • правото на сигурност на имотот, правото на сопственост и на приватна иницијатива во стопанскиот живот;
  • правото на слобода на говорот, на печатот, на собирањето, на договорањето и на слободата при здружувањето;
  • општо, еднакво и непосредно избирачко право со тајно гласање за сите граѓани што се постари од 18 години.

  АСНОМ Е ТЕМЕЛОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Нашите предци се залагаа и бореа за остварување на основната цел од историјата на еден народ – сопствена држава, а наша должност е да продолжиме со борбата!

  ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ЛО КУМАНОВО
  02 август, 2021

  Најнови објави