Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Левица воведува нова политичка култура во општинските совети

  За само два месеца од стапнувањето во општинските совети (ноември и декември 2021), советниците на Левица ширум Македонија воведоа многу новини и позитивни промени во работењето и во креирањето на локалната политика.
  Во продолжение на оваа рекапитулација ги наведуваме само најбитните:

  1. ЈАВЕН ИНТЕРЕС
  – непочитување на недостоинствената придавка „Северна“ и потпишување на свечените изјави со називот „Република Македонија“, како име на државата во согласност со волјата на граѓаните изразена на два референдума;
  – спречување продажба на државно и општинско земјиште (градежни парцели);
  – иницијатива за дополнителен локален референдум за поништување на ДУПови;
  – спречено спонзорирање на приватни медиуми со јавни пари;
  – вонредни инспекциски контроли за сомнителни продажби на општинско земјиште;
  – ревизија на работењето на јавните претпријатија;
  – откажување од сите функционерски привилегии;
  – спроведување онлајн анкети.

  2. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО
  – обезбедување пренос во живо на седниците на Советот;
  – отворени денови за прием на граѓаните;
  – стотици барања за пристап до информации од јавен карактер;
  – откривање и актуелизирање на десетици локални скандали во врска со наместени конкурси за вработување.

  3. ДЕСОРОСОИДИЗАЦИЈА
  – исклучување на корумпираните невладини организации (т.н. НВО сектор) од општинските проекти и пренамена на буџетските средства за вработување на логопеди и дефектолози во градинките.

  4. ЕКОЛОГИЈА И ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ
  – мапирање и чистење на повеќе жешки точки и диви депонии низ општините;
  – пренамена на средства за набавка на електростатски филтри на оџаците на објектитe за домување;
  – воведување зелен Регистар на дрвја посадени на јавни површини;
  – употреба на машини за дислокација и пресадување здрави дрвја;
  – акциски план за заштита на амбиенталниот воздух;
  – нови мерни уреди за мерење на квалитетот на воздухот;
  – инсталирање фотоволтаични системи на јавните објекти.

  5. ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
  – обезбедување средства за Дневни центри за лица со посебни потреби;
  – сензорна соба за лицата со попреченост;
  – субвенционирање на електромоторни инвалидски колички;
  – прилагодување на тротоарите за лица со физичка попреченост;
  – зголемување на средствата наменети за домување на возрасни лица со попреченост.

  6. СОЦИЈАЛА
  – ослободување на самохрани родители од плаќање надоместок во детски градинки;
  – донирање на исечените дотраени дрвја за огрев на социјално загрозени семејства.

  7. ИНФРАСТРУКТУРА
  – асфалтирање на градски улици;
  – реконструкција на краци од главни улици;
  – уредување на детски паркови и игралишта;
  – трансформирање на дел од сообраќајниците во пешачки зони без моторни возила.

  8. КУЛТУРА И СПОРТ
  – фестивали за world, jazz и современа музика;
  – детски фестивали;
  – награден фонд за поддршка на локални уметници;
  – реконструкција на соблекувални во спортски сали;
  – спонзорирање на локални традиционални турнири и спортски манифестации;
  – поддршка на нови повеќенаменски игралишта.

  Најнови објави