Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Академски сенат

Академскиот сенат на Левица, како постојано помошно-советодавено тело, е консултативно нераководно тело на Претседателот на Партијата, чија задача е подигање на политичката култура и стручно советување во одредени подрачја, а го сочинуваат партиските членови или симпатизери кои се магистри или доктори на науки од одредена област.