Колумни и блогови

Република Македонија бележи најмал раст на бруто домашниот производ откако СДС доаѓа на власт по нелегален начин. Податоците покажуват дека нашата држава стои последна меѓу државите во регионот....

Народна банка ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2023 година, во износ од 4,75%. Претходната година се движеше од 1,25%, до 2% во второто полугодие, но ова е највисок скок во последните 12 години....

Како никогаш до сега, неспособноста на Владата се одразува со ребалансот на Буџетот на Република Македонија за 2022 година, кој е проектиран на рекордни 4,65 милијарди евра и дефицит поголем за 150 милиони евра, во износ од 700 милиони евра или 5,3% од БДП....

Појавата на Гоце Делчев, токму во тој временски период на национална, политичка, економска и социјална обесправеност и во таква општествена средина воопшто не била случајна....