ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ


Централниот комитет (ЦК) е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.
Мандатот на ЦК трае три години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:
– членовите на Президиумот;
– членовите на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци;
– по еден одговорен член од нераководните работни тела;
– овластениот претставник; и
– благајникот.


Членови на ЦK на Левица се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Здравко Савески
 3. Зоран Василески
 4. Александар Атевиќ
 5. Мариглен Демири
 6. Дејан Лутовски
 7. Реџеп Исмаил
 8. Игор Смилев
 9. Никола Славевски
 10. Андреј Јованчевски
 11. Петар Чуриќ
 12. Ристо Николов
 13. Џејлан Велиу
 14. Александра Славевска
 15. Саше Јанчев
 16. Иван Пешевски
 17. Ѓорѓи Бошковски
 18. Бранко Ристов
 19. Борис Крмов
 20. Дарко Димитров
 21. Гораст Муратовски
 22. Никола Игнатовски
 23. Јована Мојсоска
 24. Исидора Поповиќ Младеновска
 25. Јован Крајевски
 26. Никола Крстевски
 27. Ристо Јосифовски
 28. Симона Јорданова
 29. Лилјана Истатова
 30. Марија Улишева
 31. Ивана Атанасовска
 32. Сенада Ибраимова
 33. Александар Цветковиќ
 34. Бојан Бојовски
 35. Петар Диклиќ
 36. Иван Николовски
 37. Александар Митров
 38. Зоран Велковски
 39. Давор Јосифоски
 40. Александар Петров
 41. Миле Јанкулоски
 42. Марјан Ѓурчески
 43. Дамјан Божиноски
 44. Кирил Бисероски
 45. Сотир Лоловски
 46. Дарко Доганџиски
 47. Елизабета Донева

 

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e