ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ


Централниот комитет (ЦК) е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.
Мандатот на ЦК трае три години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:
– членовите на Президиумот;
– членовите на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци;
– по еден одговорен член од нераководните работни тела;
– овластениот претставник; и
– благајникот.


Членови на ЦK на Левица се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Здравко Савески
 3. Марија Џонс
 4. Зоран Василески
 5. Александар Атевиќ
 6. Мариглен Демири
 7. Дејан Лутовски  
 8. Дражен Котески
 9. Реџеп Исмаил
 10. Гоце Маркоски
 11. Горан Котески
 12. Игор Смилев
 13. Никола Славевски
 14. Андреј Јованчевски
 15. Петар Чуриќ
 16. Митко Николов
 17. Џејлан Велиу
 18. Драган Митревски
 19. Александра Славевска
 20. Ивица Костовски
 21. Саше Јанчев
 22. Драгица Стаменковиќ
 23. Александар Мановски
 24. Иван Пешевски
 25. Ѓорѓи Бошковски
 26. Бранко Ристов
 27. Драгана Велковска
 28. Александар Војнески
 29. Борис Крмов
 30. Дарко Димитров
 31. Гораст Муратовски
 32. Никола Игнатовски
 33. Јована Мојсоска
 34. Исидора Поповиќ Младеновска
 35. Јован Крајевски
 36. Никола Крстевски
 37. Ристо Јосифовски
 38. Симона Јорданова
 39. Лилјана Истатова
 40. Марија Улишева
 41. Нико Беќаровски

 

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e