ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ


Централниот комитет (ЦК) е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.
Мандатот на ЦК трае три години.

Полноправни членови на ЦК на Левица со право на глас се:
– членовите на Президиумот;
– членовите на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци;
– по еден одговорен член од нераководните работни тела;
– овластениот претставник и
– благајникот.


Полноправни членови на ЦK на Левица со право на глас се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Реџеп Исмаил
 3. Борис Крмов
 4. Бранко Ристов
 5. Јована Мојсоска
 6. Јован Крајевски
 7. Гораст Муратовски
 8. Саше Јанчев
 9. Ѓорѓи Бошковски
 10. Бојан Бојовски
 11. Петар Диклиќ
 12. Зоран Велковски
 13. Елена Каранакова
 14. Кристијан Гиновски
 15. Кирил Мокров

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e