ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ


Централниот комитет (ЦК) е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.
Мандатот на ЦК трае три години.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:
– членовите на Президиумот;
– членовите на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци;
– по еден одговорен член од нераководните работни тела;
– овластениот претставник; и
– благајникот.


Полноправни членови на ЦK на Левица, со право на глас, се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Реџеп Исмаил
 3. Борис Крмов
 4. Бранко Ристов
 5. Јована Мојсоска
 6. Јован Крајевски
 7. Гораст Муратовски
 8. Сенада Ибраимова
 9. Саше Јанчев
 10. Ристо Николов
 11. Ѓорѓи Бошковски
 12. Никола Крстевски
 13. Лилјана Истатова
 14. Ивана Атанасовска
 15. Бојан Бојовски
 16. Петар Диклиќ
 17. Зоран Велковски
 18. Давор Јосифоски
 19. Миле Јанкулоски
 20. Кирил Бисероски
 21. Сотир Лоловски
 22. Елена Каранакова
 23. Кристијан Гиновски

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e