ДИК ОХРИД

Во подрачното одделение на ДИК во Охрид ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на проф. д-р Билјана Ванковска од граѓаните на Општина Охрид и Општина Дебарца.

Локација на канцеларијата на ДИК-Охрид: Во општинската зграда на О. Охрид. Се влегува преку стариот влез во зградата, канцеларијата е на приземје, во левиот ходник, трета врата десно.
Пристапен влез за лица со телесен инвалидитет е главниот влез на О. Охрид.

Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 57, Охрид

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАНЦЕЛАРИИТЕ НА ДИК: Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.

Доколку ви треба ориентација до канцеларијата на ДИК во која можете да го депонирате својот потпис, побарајте помош на 24/7 достапните телефонски броеви 071812519 и 071812687.