ДИК СВЕТИ НИКОЛЕ

Во подрачното одделение на ДИК во Свети Николе ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на проф. д-р Билјана Ванковска од граѓаните на општините Свети Николе и Лозово.

Локација: во општинската зграда на О. Свети Николе.
Адреса: Плоштад Илинден бб, Свети Николе

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАНЦЕЛАРИИТЕ НА ДИК: Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.

Доколку ви треба ориентација до канцеларијата на ДИК во која можете да го депонирате својот потпис, побарајте помош на 24/7 достапните телефонски броеви 071812519 и 071812687.