ДОНИРАЈ

Доколку сакате да донирате и да помогнете во градењето и функционирањето на Левица, тоа можете да го сторите на следната:

Жиро-сметка: 300000004515386

Депонент на Комерцијална Банка 

Примател: Политичка партија Левица (со назнака Донација)

web logo tekst czrvena na bela x4 rezolucziјa