Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Форум

  Форумот на Левица, како помошно-советодавено тело, е постојно консултативно нераководно тело чија задача е подобрување на политичката култура и внатрепартиската комуникација, коешто го сочинуваат искусни и влијателни членови на Партијата, а првенствено: 
  – членовите на Иницијативниот одбор за формирање на Партијата; 
  – членовите на партиското Основачко собрание; 
  – лицата кои се потпишале во процесот на пререгистрација на Партијата; 
  – поранешните членови на главните партиски органи [Централен комитет, Президиум, Трибунат] на кои им истекол мандатот; 
  – поранешните претседатели; 
  – други видни членови на Партијата.