КНИГИ


„Учество на борците од Македонија во шпанската граѓанска војна“
(кликни на сликата за бесплатно преземање на книгата)

No Pasaran! Uchestvo na borcite od Makedonija vo Shpanskata gragjanska vojna