Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

Левичарски институт „Рацин“

Заради перманентна едукација, издаваштво и политичко образование на партискиот подмладок и другите партиски членови, се формира посебен Истражувачко-аналитички центар на Левица – со име Левичарски институт „Рацин“, чијашто организација и работа се регулира со посебен деловник.