Левица за Битола

Носител на листа

Горан Велевски

Goran Velevski 1 jpg

1 ГОРАН ВЕЛЕВСКИ
2 ГАВРИЛ ТРАЈКОВСКИ
3 ВИОЛЕТА КАРАНФИЛОВСКА
4 ТАЌИ МИСИРЛИЕВСКИ
5 ХРИСТИЈАН МИТЕВ
6 АНА ДИМОВСКА
7 ЃОРГИЈА ЃОРЧЕВСКИ
8 МАРИО ЈАНЕСКИ
9 СУЗАНА ТАНАСКОСКА
10 КАТЕРИНА ЛАМБЕСКА
11 СТЕФАН МИЦЕВСКИ
12 ДАРКО МИТРЕВСКИ
13 САЊА АТАНАСОВСКА
14 ЃОКО ЈАНКОСКИ
15 НИКОЛЧЕ МИТРЕВСКИ
16 ЕМИЛИЈА ЃОРГИЕВА
17 ГОРАН ПАВЛОВСКИ
18 ГОЦЕ ДИМОВСКИ
19 ВАЛЕНТИНА БРАЈАНОВСКА
20 ВЕРКА ЈАКОВИЌ
21 СТЕВЧЕ ДАНКОВСКИ
22 ИВИЦА ЛАМБЕСКИ
23 ТАТЈАНА КЛОШТЕВСКА
24 СЛАВЧО ДАМЈАНОВСКИ
25 ВЕЦКО СТОЈКОВСКИ
26 МАГДАЛЕНА МИТЕВА
27 ТОНИ НАУМОСКИ
28 ХРИСТО ПЕТКОВСКИ
29 РАДА БРАЈАНОВСКА
30 СНЕЖАНА МИТРЕВСКА
31 НЕНАД МИШИЌ