Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Левица за Брвеница

  Мартин Тодоровски

  Носител на листа

  1 МАРТИН ТОДОРОВСКИ
  2 ЛИЛЈАНА СМИЛЕВСКА
  3 МАРТИН АПОСТОЛОВСКИ
  4 БОЈАН ЈАКОВЧЕВСКИ
  5 МАРЈАН КОСТАДИНОСКИ
  6 РУЖА ВЕСЕЛИНОСКА
  7 МИРОСЛАВ ПЕТРЕСКИ
  8 ВЛАДИМИР СИЛЈАНОСКИ
  9 ТАТЈАНА СИЛЈАНОСКА
  10 НЕБОЈША СТЕФАНОВСКИ
  11 ПАВЛИНКА ПАНДИЛОСКА
  12 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА
  13 МАРИЈА ГЛИГОРОСКА
  14 ЖАРКО СИБИНОВСКИ
  15 ВЕРА КОСТАДИНОСКА

  ИЗБОРНА ПРОГРАМА