Левица за Бутел

Носител на листа

Дарко Димовски

Darko Dimovski 1 jpg

1 ДАРКО ДИМОВСКИ
2 ДИМИТАР МИТРОВСКИ
3 МИЛЕНА ДИМИТРИЕВСКА УЗУНОВА
4 ТРАЈЧЕ ПЕТКОВСКИ
5 ДЕЈАН ВАЛЈАК
6 НАДА ЈОВЧЕВСКА
7 ГОРАН ЈОРДАНОВСКИ
8 ЛИЛЈАНА ЃОРЃИЕВА
9 ИГОР БОГДАНОВСКИ
10 ГОРДАНА ДИМОВСКА
11 ТЕОДОР СТОЈАНОВСКИ
12 ГОРДАНА МИТРОВСКА
13 АНАСТАСИЈА ДЕМИРОВСКА
14 ДРАГАН СТЕФАНОВСКИ
15 ИВОНА МИТКОВСКА
16 ДРАГИЦА СПАСЕНОВСКА-ВАЛЈАК
17 КРСТО ЗЛАТКОВ
18 ЕЛЕНА СТЕФАНОВСКА
19 ЛАЗАР ДИМОВСКИ