Левица за Демир Хисар

Носител на листа

Мирсолав Чадевски

Miroslav CHadevski 1 1

1 МИРОСЛАВ ЧАДЕВСКИ
2 МАРИЈА РИСТЕВСКА
3 НИКОЛЧЕ СТОЈКОСКИ
4 БОЈАН КОЧОВСКИ
5 БИЛЈАНА ФИЛИПОВСКА МИРЧЕВСКИ
6 ХРИСТИЈАН ЗДРАВЕСКИ
7 ГОРАН МИЦКОВСКИ
8 ВИОЛЕТА РИСТЕВСКА
9 БОЈАН ДИМОСКИ
10 АНГЕЛА МУЛОВСКА
11 МИРОСЛАВКА РИСТЕВСКА