Левица за Гази Баба

Носител на листа

Дарко Стојановски

Darko Stojanovski 1 jpg

1 ДАРКО СТОЈАНОВСКИ
2 ОРДЕ МАНЕВСКИ
3 БИЛЈАНА КРСТЕВСКА
4 ВЛАТКО РИСТОВСКИ
5 ВЛАТКО ПЕТРЕСКИ
6 МАРИЈА ЃОШЕВСКА
7 ЕМИЛИЈА ДРАКУЛЕВСКА
8 НИКОЛА ИЦКОВСКИ
9 ХРИСТИЈАН ХРИСТОВСКИ
10 ОЛИВЕРА МИЛУНОВИЌ
11 НИКОЛА КОЦЕВ
12 МИТКО ПЕТРУШЕВСКИ
13 ТОНИ МАРКОВСКИ
14 ЕЛЕНА СТОИЛКОВСКА
15 ГОРАН НИКОЛОВСКИ
16 КРИСТИЈАН СТЕФАНОВСКИ
17 ДРАГАН СТОЈАНОВСКИ
18 МИЛОША НОВЕВСКА
19 ЗОРАН ТРАЈАНОВСКИ
20 БРАНКО ТРАЈКОВ
21 МАРИЈАНА ГОНЧЕВА
22 ЌИРО НАУНЧЕВСКИ
23 ДАРКО АНДРЕЕВСКИ
24 ЕЛЕНА СТОЈАНОВСКА
25 АНЕТА БЛАЖЕВСКА
26 ИВАНА БЛАЖЕВСКА
27 НАДА МАНЕВСКА