Левица за Ѓорче Петров

Носител на листа

Роберт Наумоски

Robert Naumoski 1

1 РОБЕРТ НАУМОСКИ
2 ДАРЈА МУСТАФАОГЛУ
3 ВЛАТКО ПЕТРУШЕВСКИ
4 РЕНАТА ПЕТРОВА
5 СТЕФАН СИМОВСКИ
6 СИЛВАНА ТАСЕВСКА
7 ГОЦЕ АРСОСКИ
8 РОБЕРТ ДАМЈАНОСКИ
9 ЕЛЕОНОРА ЧУНГУРОВСКА-СТАНОЕВСА
10 САШКО СТЕФКОВСКИ
11 АНГЕЛА ПЕТРОВСКА
12 ОЛИВЕР ЗАФИРОВСКИ
13 НИКОЛЧЕ ПЕТРЕСКИ
14 КАТЕРИНА КОЦЕВСКА
15 ФИЛИП ЗЛАТКОВСКИ
16 МИЛЕ ТРАЈКОВСКИ
17 ЖАКЛИНА НАЈДАНОВСКА
18 НИКОЛА БОЈЧЕВ
19 КАТЕРИНА ДРЕНКОВСКА
20 НИКОЛИНА ВАСИЛЕВСКА
21 ПАНЕ ПЕТРОВ
22 ДРАГАН КОТЕВСКИ
23 МИЛИЦА НАУМОСКА