Левица за Илинден

Носител на листа

Кирил Слезенковски

Kiril Slezenkovski 1 jpg

1 КИРИЛ СЛЕЗЕНКОВСКИ
2 АЦО ХРИСТОВСКИ
3 САЊА ПАВЛОВА СТОЈАНОВ
4 ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ
5 ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВСКИ
6 РУЖА ТРАЈЧЕВСКА
7 ГОЦЕ СУРЛОВСКИ
8 ВИОЛЕТА СТОЈЧЕВА
9 КИРЕ АНГЕЛОВСКИ
10 АНА РИСТОВСКА
11 СИМЕ ЦВЕТКОСКИ
12 ЖАКЛИНА СЛЕЗЕНКОВСКА
13 ДЕЈАН РИСТОВСКИ
14 ОРЦЕ НИКОЛОВСКИ
15 СНЕЖАНА СУРЛОВСКА