Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Левица за Куманово

  Никола Лазаревски

  Носител на листа

  1 НИКОЛА ЛАЗАРЕВСКИ
  2 НЕНАД МЛАДЕНОВСКИ
  3 ЛИЛЕ ИЛИЕВСКА
  4 СТОЛЕ ЈАКИМОВСКИ
  5 БРАНКО БОГДАНСКИ
  6 СОФИЈА МИЛОШЕВСКА
  7 МИЛОШ ТОМЕВСКИ
  8 НАУМ АЛЕКСАНДРОВСКИ
  9 МАРТИНА СТОЈКОВИЌ
  10 МАРТИН СЛАВОЉУБОВСКИ
  11 ОЛИВЕР ИЛИЕВСКИ
  12 ЕМИЛИЈА АРНИЧЕВСКА
  13 СИНИША СТАМЕНКОВСКИ
  14 БРАНКО СРБИНОСКИ
  15 ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКА
  16 ИВО ИЛИЕВСКИ
  17 ЏЕСИКА ДЕНКОВСКА
  18 ВЕРКА МЛАДЕНОВСКА
  19 ЈОВИЦА НИКОЛОВСКИ
  20 ЉИЉАНА НИКОЛОВСКА
  21 ДРАГАНА АНГЕЛОВСКА БОГДАНСКИ
  22 НАТАЛИЈА МИХАЈЛОВА
  23 САШО МИТКОВСКИ
  24 ДРАГАН ДЕНКОВСКИ
  25 АНДРИЈАНА СПИРОВСКА
  26 ГОРАН ЈАНЕВСКИ
  27 ТАТЈАНА ЈАНЕВСКА
  28 ЛАСТЕ МЛАДЕНОВСКИ
  29 ЖАКЛИНА АНЃЕЛОВСКА
  30 МАРЈАН ПЕРИШ
  31 ЖЕЉКА ДИКЛИЌ-ИЛИЕВСКА
  32 ДАМЈАН МИЛАНОВСКИ
  33 ДАНИЕЛА ВЕЛИЧКОВСКА

  ИЗБОРНА ПРОГРАМА