Левица за Македонски Брод

Носител на листа

Марјан Ѓурчески

Marjan Gurcheski 1 jpg

1 МАРЈАН ЃУРЧЕСКИ
2 ЖАРКО ТОДОРОСКИ
3 ХРИСТИНА ДИМОСКА
4 АЛЕКСАНДАР АТАНАСОСКИ
5 МАРЈАН МАРКОСКИ
6 НИКОЛИНА ТОДОРОСКА
7 ЈОВАНКА БОЖИНОСКА
8 ЈУГОСЛАВ ЃУРЧЕСКИ
9 БЛАГИЦА ДИМОСКА
10 ХРИСТИЈАН РИСТЕСКИ
11 БОГИЦА ЃУРЧЕСКА