Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Левица за Шуто Оризари

  Цвета Џеладин

  Носител на листа

  1 ЦВЕТА ЏЕЛАДИН
  2 РУФАТ АЈДИН
  3 ВЕЈДАТ ЛИМАН
  4 БАЈРАМША СУЛЕЈМАН
  5 КАМБЕР ЗЕКИР
  6 АРМЕН БАХТИЈАР
  7 ЃУЛСЕФА ИБРАИМ
  8 ХАДИЗ РУСТЕМИ
  9 СЕНАТ АМЕТИ
  10 САЈМА БИСЛИМ
  11 ДАВИД МЕМЕДОВ
  12 МИРСАДА АСАН АЈДИН
  13 ЕРВИН МАХМУД
  14 МАКСУТ МАКСУТ
  15 ЈАКУДА ЛИМАН
  16 АСАН АМЕТИ
  17 РЕЈХАН МАХМУД
  18 ЌЕВСЕР МАХМУД
  19 ЌАМИЛА СЕЛМАН

  УДАРНИ МЕРКИ ОД ПРОГРАМАТА НА ЛЕВИЦА