Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Левица за Центар

  Марија Среброва

  Носител на листа

  1 МАРИЈА СРЕБРОВА
  2 ИГОР ДИМЕСКИ
  3 ВЛАДИМИР ОГНЕНОСКИ
  4 ВАСИЛКА АВРАМОВСКА
  5 АЛЕКСАНДАР ПАНАЈОТОВ
  6 МИХАЈЛО ЗИНОСКИ
  7 ЕЛЕНА ПОПОВСКА
  8 ИГОР ГУГОСКИ
  9 ТЕОДОРА ИЛИЕВА
  10 МАРТИН ЈОВЧЕСКИ
  11 САНДРА РИЛКОВА
  12 ИВИЦА ПЕТРОВСКИ
  13 СУЗАНА МИХАЈЛОВИЌ
  14 СРЃАН ЃОРЃЕВИЌ
  15 АНДРЕЈ МИХАИЛОВСКИ
  16 ДИЈАНА ОГНЕНОСКА
  17 БОРЧЕ КРСТЕВСКИ
  18 ЗОРАН ЈАНЧЕСКИ
  19 МИНА ЈОВКОВСКА
  20 САНДРА КОВАЧЕВИЌ-ЃОРЃИЕВА
  21 ВЛАТКО БОГДАНОВ
  22 ЕЛЕОНОРА АВРАМОВСКА-ПЕТКОВСКА
  23 БОРЧЕ ЈОРДАНОВСКИ

  ИЗБОРНА ПРОГРАМА