(Видео) Левица – Град Скопје: Град Скопје години наназад пресметувал поголем данок на имот на Скопјани!

katerina_jovanovska катерина

„Години наназад, на дел од граѓаните им се пресметува данок на имот поголем од оној кој согласно карактеристиките на имотот реално би требало изнесува. Дел од граѓаните воделе судски постапки и Управниот суд ги поништил оспорените Решенија за данок на имот, но и покрај тоа, Градот истите одбил да ги имлементира и продолжил и понатаму идентично да го пресметува данокот на имот.

Дали градоначалниката е запознаена со овој проблем?“

Прашање на советничката на Левица, Катерина Јовановска во рамките на седмата седница на Советот на Град Скопје посветена на советничките прашања.

 

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ГРАД СКОПЈЕ
10 март, 2022

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ