Министерот Шаќири не знае дека има надлежност на Бирото за развој на образованието

Јетон Шаќири

Краткото вчерашно интервју со министерот Јетон Шаќири за домашните медиуми не беше доволно кратко за да успее да ја прикрие неговата некомпетентност и елементарната неупатеност во надлежностите на МОН.

Објаснувајќи зошто учениците не добија свидетелства на крајот од наставната година, тој кажа дека ниту не знаел дека има таков проблем до јуни и дека тоа било обврска на БРО!

Во описот на БРО стои дека, тоа е орган на управа во состав на Министерството за образование и наука со својство на правно лице и врши стручни работи од значење за развојот и унапредувањето на воспитанието и образованието.

Очигледно, првиот човек на министерството во обид да манипулира со јавноста го покажа своето незнаење и некомпетентност за ресорот со кој управува.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

25.08.2022г.

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ