Отсуството на државна регулација, на банкарскиот сектор му донесе 45% повисок профит од лани

347256886_1022652002048898_939232930220185016_n

Loading

Тагови:

Донирај онлајн

Додека народот тоне во сиромаштија, лихвобанкарите остварија речиси 62 милиони евра нето-добивка само за првиот квартал од годината, која е повисока за 44 отсто споредбено со минатата година!

Особено се високи нето-приходите по основ на камати, кои изнесуваат 93 милиони евра и повисоки се од претходната година за 43 отсто. Без никаква државна регулација, банките профитираат директно од растечката сиромаштија, затоа што домаќинствата, од егзистенцијални причини, плаќаат сè поскапи и понеповолни кредити, како и повисоки камати на негативните салда на тековните сметки и кредитните картички.

Значајни се и нето-приходите од провизии и надоместоци во износ од 25 милиони евра. Највисока нето добивка, во износ од 55 милиони евра, остварија петте големи банки.

Со затегањето на монетарната политика, Народната банка уште кон крајот на 2021 година започна да ги зголемува каматите на благајничките записи и референтната стапка, со цел да ја одржи финансиска стабилност и ликвидност во банкарскиот систем и да ја забави инфлацијата. Меѓутоа, од преземените мерки, само лихвобанките остваруваат сè поголеми профити, а во континуитет се намалува животниот стандард и куповната моќ на граѓаните.

Со оглед дека учеството на странскиот капитал во банкарскиот сектор е огромно, посебно во големите банки каде изнесува 87 отсто, сè поголемите профити стекнати од депозитите и кредитите на домашното население, ќе легнат на контото на странските инвеститори, кои што своите лесно заработени дивиденди ги трошат надвор од Македонија.

За да се стави крај на лихвобанкарството, Левица се залага за намалување и ограничување на каматите, провизиите и надоместоците, затоа што трката по екстра профити во време на криза, крајно ја загрозува благосостојбата на народот. Со ограничување на слободата во утврдувањето на тарифите, ќе се спречи самоволието на банкарскиот систем и ќе се заштитат граѓаните, во услови кога инфлацијата значително го намали животниот стандард.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

17.05.2023

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ