Тужби, претставки и барања

1. Пријава до Адвокатска комора на РМ (адвокат Зоран Василески)
2. Барање до АВМУ за вршење административен надзор (vs ТВ Телма)
3. Тужба до Управен суд за верификација на мандат (пратеник Зекир Рамчиловиќ)
4. Претставка до Централен регистар на РМ (графа државјанство)
5. Иницијатива за вонреден инспекциски надзор vs собранискиот спикер – несоодветна употреба на македонскиот јазик (2021)
6. Иницијатива до Државен просветен инспекторат за вршење вонреден надзор (против Марјан Кицев)
7. Барање до Државен управен инспекторат за вршење надзор (против собраниска архива)
8. Тужба vs А1он (Необјавуање демант)
9. Претставка до Антикорупциска комисија за испитување имотна состојба (vs Стево Крстевски – директор на ФЗОМ)
10. Претставка за поведување дициплинска постапка против обвинителот Анел Фидоски (2022)
11. Претставка за поведување дициплинска постапка против обвинителката Искра Хаџи-Василева (2022)
12. Иницијатива за вршење вонреден инспекциски надзор против Општина Липково – за споменикот на УЧК (2022)
13. Барање за дисциплинска постапка vs Талат Џафери (2022)
14. Претставка до Внатрешна контрола на МВР – инцидент кај Скендербег (2022)
15. Иницијатива до ОЈО Битола – забрана на фашистичкиот Клуб Ванчо Михајлов (2022)
16. Претставка до Внатрешна контрола на МВР против Африм Јусуфи – помошник началник на СВР Битола (2022)
17. Иницијатива за вонреден инспекциски надзор против МИОА – балансер за етничка припадност (2022)
18. Иницијатива до ОЈО Охрид – забрана за фашистички клуб Цар Борис III (2022)
19. Барање до АЗЛП vs Талат Џафери (повреда на правото на заштита на лични податоци) (2022)
20. Иницијатива за инспекциски надзор vs Општина Гостивар – споменик на балистот Џемо Хаса (2022)
21. Претставка до Антикорупциска vs Талат Џафери – Неспоивост на функции (2022)
22. Претставка до Министерот за правда vs припадници на затворска полиција (2022)
23. Претставка до Директорот на Управата за извршување на санкции vs припадници на затворска полиција (2022)
24. Поднесок за корекција на референдумско прашање (2022)