Тужби, претставки и барања

1. Пријава до Адвокатска комора на РМ (адвокат Зоран Василески)
2. Барање до АВМУ за вршење административен надзор (vs ТВ Телма)
3. Тужба до Управен суд за верификација на мандат (пратеник Зекир Рамчиловиќ)
4. Претставка до Централен регистар на РМ (графа државјанство)
5. Иницијатива за вонреден инспекциски надзор vs собранискиот спикер – несоодветна употреба на македонскиот јазик (2021)
6. Иницијатива до Државен просветен инспекторат за вршење вонреден надзор (против Марјан Кицев)
7. Барање до Државен управен инспекторат за вршење надзор (против собраниска архива)
8. Тужба vs А1он (Необјавуање демант)
9. Претставка до Антикорупциска комисија за испитување имотна состојба (vs Стево Крстевски – директор на ФЗОМ)
10. Претставка за поведување дициплинска постапка против обвинителот Анел Фидоски (2022)
11. Претставка за поведување дициплинска постапка против обвинителката Искра Хаџи-Василева (2022)
12. Иницијатива за вршење вонреден инспекциски надзор против Општина Липково – за споменикот на УЧК (2022)
13. Барање за дисциплинска постапка vs Талат Џафери (2022)